zahrada

Wednesday, February 01, 2006

Struktura půdy

A poslední co jsme o hlíěn neprobrali je její písčitost či jílovitost, neboli složení po stránce mechanické. Tím je míněno jaké podíly mají částice jednotlivých velikostí. Prakticky každá půda obsahuje všechno, jde o to čeho je více. (Výjimku tvoří písčítá poušť, kde je jen písek, a například ložiska kaolínu, kde je jen nejjemnější jíl.) Půda vznikala erozí, a tudíž je logické, že obsahuje pěkně od největších částí (kameny) přes střední (písek) po jemné (jíly). Podle toho je buď řazena jako:
písčitá
pisčito hlinitá
hlinito písčitá
hlinitá
Jílovitá
Jíl
Pochopitelně, nejrozumnější je tak něco mezi. Půdy více písčité pojmou mnohem větší množství vody, zato ji však mnoho odpařuje, takže ji dlouho neudrží. Hlinité (a jílovité) půdy zadržují vodu mnohem lépe, ale zase ji pojmou méně. Jak říkám, ideální je směs někde uprostřed.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home