zahrada

Saturday, April 22, 2006

Voda 2

Poté přišla doba kdy bylo do toků řek a říček uměle zasahováno. Pokud vynecháme fakt že skoro vždy ke škodě dotyčné řeky, protože regulaci toku vyprojektoval kdosi kdesi v kanceláři, a nejspíš se neobtěžoval na dotyčné místo zajet a podívat se jak to tam vypadá v reálu. Nicméně jedna věc užitečná byla, a sice bagrování koryt. Koryta řek i potoků se totiž zanášejí hlínou a pískem, strženými z břehů v místech kde je silný proud, a poté naopak v místech širších, kde rychlost toku klesá se usazujících. Dokonalým příkladem ja třeba Labe před Litoměřicemi, (přesně tam kde byly záplavy velmi ničivé) kde je řeka velice široká (500 metrů a více) ale s vyjímkou plavebního kanálu uprostřed je velmi mělká. Více než polovina šířky koryta je tak zanešená bahnem že nemá hloubku větší jak metr. A navíc ještě z této hmoty trčí celé uschlé stromy, na kterých se poté zachytávají vodou unášené větve a tvoří překážku zdvihající hladinu v době kdy by byl naopak zapotřebí co největší průtok. Tedy, mnohé problémy způsobil člověk sám: Vybagroval koryta, nechal lidi postavit domy na březích, nechal koryta zanést a teď se diví.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home